معرفی بهترین استاد شبیه سازی

بهترین مدرس شبیه سازی در جهان چه کسی میتونه باشه؟
 
هیچ مدرسی بهتر از محیط اطراف نمیتونه به ما آموزش بده
محیط پیرامون
ما میتونیم از محیط اطراف و دنیای واقعی چیزهای زیادی یاد بگیریم